Perhetyöntekijän sijaisuuteen Keravalle!

Hei Sinä, jolle lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja sen tukeminen on tärkeää. Etsimme 2.11.2020 tai sopimuksen mukaan alkavaan sijaisuuteen kohtaamisen rohkeutta ilmentävää sekä kunnioittavan asenteen omaavaa ammattitaitoista työstään innostunutta perhetyöntekijää. Tule täydentämään tiimiämme, johon kuuluu kuusi perhetyöntekijää.

Tätä tulet meille tekemään:

Perhetyöntekijä toimii sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaana olevien 0-21 vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Työtä tehdään pääasiassa perheen kotona sekä perheen omissa verkostoissa. Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tapaamiset sisältävät ohjausta- ja neuvontaa, psykososiaalista tukea, vanhemmuuden arviointia- ja tukemista, perheen vuorovaikutuksen ja voimavarojen vahvistamista, lapsen tukemista mm. toiminnallisin menetelmin sekä monipuolista verkostotyötä. Työtapa on lapsi- ja ratkaisukeskeinen. Työ sisältää työparityöskentelyä sekä itsenäistä työtä. Ammatillisena tukena toimii säännöllinen työnohjaus, tiimin, lähiesimiehen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai omatyöntekijän tuki.

Näin onnistut tehtävässä:

Arvostamme kokemusta perheiden parissa tehdystä työstä, ymmärrystä ja tietoa lapsen kehityksestä, perheiden sisäisistä dynamiikoista ja niiden vaikutuksista perheenjäseniin sekä kykyä ymmärtää ihmisen psykofyysissosiaalista kokonaisuutta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sosiaalihuollon- ja lastensuojelun prosessien tuntemusta. Etsimämme henkilö omaa positiivisen ja oma-aloitteisen asenteen ja varmistaa vuorovaikutus- ja tiimityötaidoillaan työn sujuvuuden niin työyhteisön kesken, kuin vaihtelevissa toimintaympäristöissäkin. Katsomme eduksi myös sekä B-ajokortin että mahdollisuuden oman auton käyttöön.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle:

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä lapsiperheiden parissa. Olemme työstämme innostunut ja kehittämismyönteinen työyhteisö. Perhetyön lähitiimissä on tällä hetkellä viisi perhetyöntekijää. Tiivistä yhteistyötä tehdään perhesosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kanssa. Työssä on mahdollista käyttää työpaikan autoa liikkumiseen. Työpäivän jälkeen käytössäsi on Sherwoodin kuuluisat kuntoportaat tai juuri uusittu uimahalli kuntosaleineen. Autoilijalle tarjoamme ilmaisen parkkihallipaikan.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi. Noudatamme palvelussuhteen täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Edellytämme tehtävään valittavalta alalle soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Katsomme eduksi sosionomin ammattipätevyyden. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Keravan kaupungilla on käytössään liukuva työaika. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Sampolan palvelukeskuksessa (os. Kultasepänkatu 7, Kerava).

Haastatteluihin kutsuttavien osalta haastattelut tullaan järjestämään lokakuun aikana.

Hakuaika päättyy torstaina 8.10.2020 klo 12.00. Hakemukset tehtävään tulee ensisijaisesti jättää sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää erillinen CV. Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan