Perheohjaajan sijaisuus tehostettuun perhetyöhön Haminaan.

Perheohjaaja työskentelee lastensuojelun asiakkaina olevien lasten, nuorten, heidän perheiden ja verkostojen kanssa. Pääsääntöisesti perhetyö tapahtuu perheen omassa toimintaympäristössä eri vuorokauden aikoihin ja tarvittaessa myös lauantaisin. Perheohjaaja hyödyntää työssään monipuolisia työtapoja mm. konkreettinen apu, ohjaus, terapeuttiset interventiot, yhteisölliset työmenetelmät.

Kelpoisuusvaatimuksena perheohjaajan toimeen on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Hakijoilta toivotaan kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työtä tukeva erityisosaaminen ja lisäkoulutukset katsotaan eduksi.

Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti ja auto on toimeen valitulla suositeltava. Leasing-auto on tulossa. Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Tule kehittämismyönteiseen joukkoomme, jossa saat luovasti käyttää omia vahvuuksiasi haastavien asiakasperheiden kanssa työskentelyyn. Perheohjaajat kuuluvat lastensuojelun tiimiin, jossa työskennellään systeemisen mallin mukaisesti. Lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Säännöllisesti kokoontuvien tiimipalavereiden, esimiehen tuen ja työnohjauksen avulla saat tukea työhösi.

Edellytämme tartuntatautilain 48 a§ asettamalla tavalla henkilöstöltä koronarokotesuojaa kaikissa sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.