Paasikiven Nuorisokylän Säätiö Keravalla on tuottanut lastensuojelun ja perheiden palveluja jo 80 vuoden ajan, www.paasikivennk.fi. Paasikiven Nuorisokylän Säätiö tuottaa Keski-Uudellamaalla myös lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluja ja on THL:n hyväksymä turvakotipalvelujen tuottaja.

Paasikiven Nuorisokylän Säätiössä haetaan perhekuntoutusyksikköön

PERHEOHJAAJAA
Päivölän perhekuntoutuksessa perheitä tuetaan arjen hallinnassa, parannetaan vanhemman ja lapsen välistä kiintymystä lisäävää vuorovaikutusta ja tuetaan perheiden valmiuksia omassa kodissa selviytymiseen.

Perheohjaajalta edellytetään vähintään sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai entistä vastaavaa opistoasteen tutkintoa (Laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) ja vähintään kahden vuoden työkokemusta lastensuojelun avo- tai sijaishuollossa. Tehtävässä edellytetään kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia työskentelyyn perheiden kanssa. Kokemus perhekuntoutuksesta tai psykiatrisen hoitotyön erityisosaaminen katsotaan eduksi. Ajokortti on välttämätön.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote tulee toimittaa. Hygieniaosaaminen osoitettava. Tehtävässä edellytetään myös Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n tes:in mukaisesti.

Hakemus ja cv toimitetaan sähköpostitse maanantaihin 12.10.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen [email protected] Lisätietoja puh. 09-2745 4610 ark. klo 8-16/johtaja Anne Arkko