Mahdollista tehdä myös opinnäytetyö

Ajankohta ja kesto: Fall semester kick-off: August 12- September 15, 2019

Työn luonne: Tuntityö

Palkka: Based on applicants degree and relevant work experience in the field

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 16.08.2019

Suomen tai ruotsin kielen taito ei ole tehtävässä välttämätön

Koulutusalavalinta: Ei koulutussidonnainen, Kasvatustieteet ja opettajankoulutus, Kielet ja kääntäminen, Muu humanistinen ala, Sosiaali- ja käyttäytymistieteet