Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueella on haettavana 5.10.2020 kello 14 mennessä

LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRKA

Viran sijoituspaikka on tehtävän alkaessa Ylivieskan Perhepalvelukeskus.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävät on organisoitu THL:n palvelutehtäväluokituksen mukaisesti. Lapsiperheiden palvelujen tulosyksikön palveluja ovat: perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö, lasten palvelutarpeen arviointi (Arvi-tiimi), sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (Sohvi-tiimi), lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe- ja henkilöpalvelujen järjestäminen sekä lisäksi perheoikeudelliset palvelut mukaan lukien valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen.

Lapsiperheiden palvelujen tulosyksikön esimies vastaa koko tulosyksikön toiminnasta, koordinoi palveluja, toimii verkostomaisen perhekeskuksen yhdyshenkilönä Kallion palvelujen osalta. Palvelupäällikön tehtävän kuvaan kuluu tulosyksikön esimiestehtävät ja lapsiperheiden palveluiden sosiaalihuollon asiakaspalvelutehtäviä.

Alueellinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on siirtymässä Oulaskankaan yhteispäivystyksen yhteyteen. Ennen siirtymän toteutumista palvelupäällikkö voi toimia vuorollaan sosiaalipäivystäjänä virka-ajan ulkopuolella.

Tehtävän edellyttämien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi toivomme laaja-alaista ja vahvaa kokemusta sosiaalipalveluista sekä kokemusta esimiestyöstä, näkemystä moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä sekä työn kehittämisestä. Arvostamme myös kokemusta perheneuvolatyöstä. Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työ alkaa 2.11. tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 7 § mukainen ammattipätevyys.

Hakemukset lähetään kuntarekryn kautta.

Lisätietoja antaa perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila puh. 044-4195027. Sähköposti: [email protected]