Etsimme joukkoomme reipasta henkilöä toimimaan ikäihmisten palvelunohjauksessa. Palveluohjaajan tehtävänä on ohjata, neuvoa sekä auttaa ikäihmisiä ja heidän läheisiään palveluiden saatavuudessa ja sujuvuudessa. Palveluntarpeenarvioinnit palveluseteleineen ja palveluiden suunnittelu ovat keskeisiä työtehtäviä. Lisäksi työssä olet mukana osa omais- ja perhehoidon järjestämistä ja kehittämistä. Tarjoamme iloisen, positiivisen ja kehittämismyönteisen työyhteisön, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarjota ikäihmisille laadukasta ja hyvää palvelua kotona pärjäämiseen.

Työ edellyttää ajokorttia ja omaa autoa.

Toivomme sinulta geronomin koulutusta tai sosiaalialan amk tutkintoa. Myös valmistumassa olevat opiskelijat huomioidaan.