Tule töihin mukavaan ja osaavaan työyhteisöömme Etevan Jalkautuviin palveluihin. Etsimme PALVELUKEHITTÄJÄÄ toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työalueena on koko Eteva kuntayhtymän alue ja palvelusuhteen alkaessa työpisteen sijainnista sovitaan erikseen.

Elämän tuen tulosalueella (asuminen ja päiväaikainen toiminta) toimii Jalkautuvat palvelut -yksikkö, jonka tehtävänä on mm. ennaltaehkäistä haastavien asiakastilanteiden syntymistä sekä reagoida viipymättä kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan ja/tai toimintayksikön tilanteen arvioiminen ja kehittäminen yhteistyössä yksikön henkilökunnan kanssa. Palvelujen pääkohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla on vaativia erityistarpeita tai eri syistä johtuvaa haastavaa käyttäytymistä. Jalkautuvien palveluiden henkilökunta osallistuu haastavien asiakastilanteiden ennakointiin esimerkiksi tukemalla henkilökuntaa arjen ohjaustoiminnassa ja asiakastyön toimintamallien kehittämisessä.

Jos haluat työn, missä pääset kehittämään ja kehittymään ammatillisesti, niin tervetuloa meille! Palvelukehittäjän keskeisinä työtehtävinä ovat asiakkaiden tarvitseman tuen suunnitteleminen ja toteuttaminen yhteistyössä yksiköiden henkilökunnan ja monialaisen verkoston kanssa sekä yksiköiden henkilökunnan ja tehostetun tuen erikoisohjaajien osaamisen tukeminen mm. ohjauksellisin, koulutuksellisin ja valmennuksellisin keinoin. Tiivis ja joustava yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa on keskeistä. Asiakaskohtaisen tehostetun tuen lisäksi palvelukehittäjä suunnittelee ja toteuttaa kohdennettuja koulutuskokonaisuuksia toimintayksiköiden henkilökunnalle esiin nousevien osaamistarpeiden mukaisesti.

Edellytämme tehtävään valittavalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittämis- ja verkostotyöosaamista sekä kykyä toimia itsenäisesti ja moniammatillisesti. Arvostamme laaja-alaista kehitysvamma- ja mielenterveysalan työkokemusta, autismiosaamista sekä monipuolista kommunikaatio-osaamista. Myös paineensietokyky, esiintymis-, kouluttamis- ja matkustusvalmius koko Etevan alueella ovat työssä menestymisen edellytyksiä. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Kiinnostuitko? Soita ja kysy lisää Heidiltä.
(palvelupäällikkö Heidi Mäkisalo, puh. 040 304 7228)

Palvelukehittäjän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Noudatamme soveltuvaa kunta-alan virka- ja työehtosopimusta. Käytämme 6 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä terveydentilastaan työterveyshuollon lausunto ennen tehtävän vastaanottamista. Edellytämme valittavalta henkilöltä tartuntatautilain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa sekä rekisteröitymistä Valviran Suosikki- tai Terhikki- ammattihenkilörekisteriin. Toivomme myös, että sinulla on käytössäsi henkilökohtainen sote-ammattikortti.

Hakuaika on 23.9. – 14.10.2020 kello 15.00. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisenä. Sähköisen hakulomakkeen pääset täyttämään oheisesta linkistä. Varsinaiset henkilöhaastattelut tulemme pitämään 27.10.2020.

AVAINSANAT: sairaanhoitaja sosionomi