Kirkkonummen kunnassa on haettavana ryhmäavustajan määräaikainen tehtävä 2.1.2020 – 28.10.2020 väliseksi ajaksi. Sijoituspaikkana on sijaisuuden aluksi Kantvikin päiväkoti.

Ryhmäavustaja työskentelee lapsiryhmässä, jossa on vähintään yksi tukea tarvitseva lapsi. Ryhmäavustaja toimii avustavana henkilönä ryhmän kasvatus- ja hoitotehtävissä, osallistuu ryhmän toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä tiiminsä kanssa. Lisäksi ryhmäavustaja osallistuu tukea tarvitsevien lasten yhteistyöpalavereihin tiimin kasvatusvastuullisen rinnalla sekä toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhtenä tiimin jäsenenä.
Tuen jakamisen ryhmä määrittelee ryhmäavustajan sijoituspaikan lasten tarpeiden mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustaja, kasvatus-ja ohjausalan ammattitutkinto tai lähihoitajan tutkinto tai vastaava pätevyys. Toimeen valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
.
Hakemukset toimitetaan 18.12.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi. (työavain 262938)