Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala – maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Puistopolun peruskouluun päätoimista tuntiopettajaa ortodoksiseen uskontoon. Puistopolun peruskoulu toimii opettajan pääkouluna. Oppitunnit ovat pääosin Vuosaaren alueella. Aluksi tunteja on 18 tuntia viikossa, mutta lopullinen tuntimäärä tarkentuu virkasuhteen alkuun mennessä. Oppilaat ovat vuosiluokilta 1-9.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi, että hakija on omaksunut nykyisen opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan sekä erilaisten oppijoiden huomioimisen opetuksessa (kolmiportainen tuki sekä kieli- ja kulttuuritietoinen opetus).

Arvostamme omaa osaamistaan sekä digitaitojaan aktiivisesti kehittävää ammattilaista, jolla on hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ryhmänhallintataidot sekä ratkaisukeskeiset toimintatavat. Puistopolun peruskoulussa käytetään vahvuuspedagogiikkaa, johon perehtyminen luetaan myös eduksi.

Tehtävä on ollut aiemmin haettavana työavaimella KASKO-01-1047-20. Aiemmin tehtävää hakeneita ei oteta huomioon ilman uutta hakemusta.