Päätoiminen tuntiopettaja, Laukaan kunta, Laukaa

/Päätoiminen tuntiopettaja, Laukaan kunta, Laukaa

Päätoiminen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Leppäveden koulu.

Leppäveden koulu on vajaan 400 oppilaan alakoulu Laukaassa. Työskentelemme kahdessa toimipisteessä: uusi koulu sijaitsee Tiituspohjan kylässä ja vanha koulu Leppävedellä. Arvostamme yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa sekä kiinnostusta opettaa kaikilla luokka-asteilla (1.-6.lk). Tehtävään valittavalta edellytetään luokanopettajan pätevyyden lisäksi hyvää erityisopetuksen tuntemusta. Eduksi luetaan perehtyneisyys musiikin ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen sekä innostus Liikkuva koulu -toimintaan.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Toistaiseksi täytettävissä tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Opetustehtävien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Hakemukset tehdään osoitteessa www.kuntarekry.fi 5.4.2019 klo 15.00 mennessä. Virkaan/tehtävään valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.2019-03-15T21:29:11+00:00