Kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee osastosihteeriä vuorotteluvapaan sijaisuuteen 4.1.-2.7.2021 väliselle ajalle. Sijaisuuden alkusijoituspaikka on Kauhavan hyvinvointikeskus.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on osastonsihteerin, sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin koulutus tai tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö.
Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on:

– ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
– alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
– vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Odotamme hakijalta hyviä tietoteknisiä taitoja, monipuolista osaamista ja asioihin paneutumista, kykyä toimia moniammatillisessa tiimissä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluosaamista.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES-sopimuksen mukaan. Hakijan tulee täyttää työ- ja elinkeinotoimiston ehdot vuorotteluvapaan sijaisen palkkaamisesta.

Hakemukset pyydetään sähköisenä Kuntarekryn kautta, osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.