Lääkäriksi HUS Akuutti Myrkytystietokeskukseen?

Oletko kiinnostunut päivittämään osaamistasi myrkytyspotilaiden hoidossa? HUS Akuutti Myrkytystietokeskus etsii joukkoonsa lääketieteellistä osaajaa osastonlääkärin sijaisuuteen. Pääset työskentelemään monipuolisessa ja kiinnostavassa tehtävässä osana moniammatillisesta työyhteisöä sekä kehittämään myrkytysten hoitoon liittyvää kansallista ohjeistusta yhteistyössä eri alan toimijoiden kanssa.

Meillä lääkärin työ on asiantuntijatyötä, johon liittyy selkeä kliininen näkökulma. Tehtäviin kuuluu myrkytyksiin liittyvän tiedon keräämistä, analysointia ja toimittamista kliinisesti soveltuvaan muotoon. Varsinaista aiempaa toksikologista osaamista emme edellytä, vaan kiinnostusta ja jonkin verran kliinistä kokemusta myrkytyspotilaiden hoidosta. Tehtävään voidaan halutessasi yhdistää erikseen sovittava määrä kliinistä potilastyötä. Meillä kertynyttä palvelua voit hyödyntää erikoistumisvaiheessa joko täydentävänä tai eriytyvänä koulutuksena erikoisalasta riippuen.

Panostamme perehdytykseen ja sen osana käydään läpi niin lääke-, huume kuin kemikaalimyrkytysten nykyhoito ja arviointi kliinisen potilastyön näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan toivomme sinun hyödyntävän aiempaa osaamistasi ja kokemustasi eli luomme yhdessä osaamistasi parhaiten vastaavan työnkuvan.

Meillä sinun on mahdollista vaikuttaa työskentelyaikoihisi. Myrkytystietokeskuksen asiantuntijatyöhön ei liity varallaoloa tai päivystyksiä, mutta päivystäminen muissa kliinisissä yksiköissä on mahdollista meillä tehtävän työn ohessa.

Lisätietoa Myrkytystietokeskuksesta löydät osoitteesta
ww.myrkytystietokeskus.fi

Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Haettavana olevan viran kohdalla soveltuva erikoisala on akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, pediatria, kliininen farmakologia, yleislääketiede.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.