Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee osastonhoitajaa Vaasan kaupunginsairaalan saattohoito-osastolle 7.

Vaasan kaupunginsairaalaan kuuluu kolme vuodeosastoa ja yksi saattohoitoon painottunut osasto sekä kotisairaala. Kaupungin sairaalan perustehtävä on potilaan akuutin sairauden parantaminen, hyvä hoito ja kuntoutus sekä kotiutuminen.

Saattohoito-osastolla tavoitteena on hyvä oireenmukainen hoito ja saattohoito.
Osastolla 7 on 18 potilaspaikkaa, joista kaksi on kotisairaalan tukiosastopaikkoja. Osastolla hoidetaan vakavasti sairaiden potilaiden sairauden oireita ja lievitetään kärsimystä sekä tuetaan potilasta ja hänen läheisiään potilaan saattohoidon aikana ja kuoleman kohdatessa. Yksikössä hoidetaan tilanteen mukaan myös muitakin kuin saattohoitopotilaita.

Tavoitteena on antaa hyvää ja laadukasta hoitoa potilaan tarpeet ja voimavarat huomioon ottaen, yhteistyössä omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Moniammatillisessa palaverissa arvioidaan potilaan hoitosuunnitelman toteutumista ja jatkohoitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto.

Ja soveltuva alan johtamisen tai hallinnon tutkinto tai soveltuva alan täydennyskoulutus (vähintään 20 ov tai 40op tai aikaisempi erikoistumiskoulutus osastonhoitajan pätevyydellä) sekä kokemusta lähiesimiestyöstä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Arvostamme työkokemusta lähiesimiestyöstä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kehittämis- ja muutososaamista. Tehtävän hoito edellyttää osaamista ja kokemusta palliatiivisesta ja saattohoidosta. Osastonhoitaja kehittää osaston toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus), rokotustodistus.

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.