Ohjaajan (sosionomi amk) tehtävät lastensuojeluyksikössä.