Kangasniemen kunnan nuorisotoimessa julistetaan avoimeksi nuorisosihteerin tehtävän sijaisuus ajalle 1.10.2020-31.7.2021. Tehtävän määräaikaisuuden peruste on vakituisen työntekijän sijaisuus.

Työtehtäviin kuuluu nuorisotoimen vastuuhenkilönä toimiminen, lähiesimiestehtävät nuorisotyöntekijöille sekä nuorten työpajan henkilöstölle, avoin nuorisotilatyö ja monialainen verkostoyhteistyö. Työ sisältää myös Synsiön leirikeskuksen ylläpidosta, varauksista ja markkinoinnista huolehtimisen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva opistoasteen- tai korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta nuorten parissa työskentelystä ja työyksikön vastuuhenkilönä toimimisesta. Valittavalta odotetaan oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista.

Työ on liikkuvaa ja sisältää osittain iltatyötä. Tehtävä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja kehitystään.

Tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu-ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Työtä tehdään nuorten kanssa tai nuorten hyväksi joko kahden kesken tai yhteistyössä perheen, koulun tai muiden toimijoiden / muun verkoston kanssa.

Työaika on yleistyöaika. Palkkaus Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (KVTES).

Tehtävään valittavan on ennen työn vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikostaustaote ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset. Lisäksi tehtävään valittavan on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja läpäistävä huumausainetesti. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemusten jättäminen:
Täytä hakemus liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo) viim. ke 23.9.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi -palvelussa tai jätä kirjallinen hakemus: Kangasniemen kunta, Sivistystoimi, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi. Kuoreen merkintä: “Nuorisosihteeri”.