Toisen nuoriso-ohjaajan kanssa työparina toimiminen perusnuorisotyössä.