syyslomaleirien ohjaaja / Vantaa

Syyslomaleiriohjaajaksi Vantaalle?

Vantaan Lastenliitto ry on vuonna 1974 perustettu Vantaalla toimiva lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Päätoimintamuotojamme ovat kerhot ja leirit. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia koko perheen tapahtumia ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa Vantaalla. Lisäksi järjestämme lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintamme avulla luomme ja lisäämme etenkin matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille sekä tuemme aikuisia vanhemmuudessa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Lastenliiton toimintaa pohjaa kolmelle arvolle; erilaisuuden hyväksyminen, vastuuntuntoisuus ja oman elämän hallinta.

Syyslomalla 2020 järjestämme päiväleirejä alakouluikäisille lapsille eri puolilla Vantaata ja kaipaamme joukkoomme innokkaita ja motivoituneita ohjaajia. Tarjolla on töitä sekä vastuuohjaajille, ohjaajille ja apuohjaajille, mutta myös tuuraajille.

Leirien teemat ja sisältö
Jokaisella leiriviikolla on oma teemansa, jonka mukaan leiriviikon ohjelma rakentuu. Teemat ovat vahvassa osassa Lastenliiton leireillä, joten luovuus, heittäytymiskyky ja soveltaminen ovat ohjaajilta toivottavia piirteitä. Leirien päämääränä on tarjota lapsille unohtumattomia kokemuksia, oppimisen iloa sekä yhdessäoloa. Ohjaajien vastuulla on tarjota lapsille turvallinen ympäristö ja tavoitteiden toteutuminen niin, että lapset saavat hienon leirikokemuksen – unohtamatta kuitenkaan itse ohjaajien viihtyvyyttä!

Leireihin pääset tutustumaan ennakkoon TÄÄLTÄ!

Mitä ohjaajalta odotetaan sekä työnkuvat
Ohjaajalta toivomme iloista elämänasennetta, idearikkautta ja työhön sitoutumista sekä kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta. Ohjaajien tulee olla joko lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä, alalle opiskelevia tai muuten alakokemuksen omaavia. Kaikkien ohjaajien työnkuvaan kuuluu toiminnan suunnittelu- sekä ohjaustyöt yhdessä oman leiritiimin kanssa. Lisäksi työhön kuuluu asiakaspalvelu, vastuu lapsiryhmän turvallisuudesta, tavaran huolto ja paikkojen kunnossapito, tarvittaessa yhteydenpito toimistolle/toimintapaikkaan/vanhempiin.

Vastuuohjaaja
Täysi-ikäinen henkilö, jolla on aiempaa kokemusta leirityöstä, vastaa leirin toimivuudesta yhdessä leiritiimin kanssa.

Ohjaaja
Täysi-ikäinen henkilö, joka vastaa leirin käytännön työstä yhdessä leiritiimin kanssa.

Apuohjaaja
Alaikäinen tai alle 25-vuotias nuori jolla on vähäinen kokemus leirityöstä. Pyrimme palkkaamaan ensisijaisesti Lastenliiton Sinustako ohjaaja? -koulutuksen käyneitä apuohjaajia.

Tuuraaja
Työhön kutsutaan tarpeen niin vaatiessa ja työ on keikkaluontoista. Kutsu saattaa tulla hyvissä ajoin tai saman päivän aikana kun tarve tuuraajalle on (esimerkiksi sairastapauksen yllättäessä).

Leiriaika ja palkkaus
Leirit järjestetään koulujen syyslomalla viikolla 42 maanantaista perjantaihin 12-16.10.2020 klo 10-15. Ohjaajatarpeet leiripaikoissa vaihtelevat lapsimäärien mukaisesti. Palkka maksetaan yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaisesti. Lähtöpalkka 0-5 kokemusvuodella on vastuuohjaajalla 12,38€/h, ohjaajalla 11,55€/h ja apuohjaajalla 8,66€/h. Ohjaajien päivittäiset työajat sovitaan leirikohtaisesti. Voit kertoa hakemuksessa ensisijaiset toiveesi leiripaikkojen suhteen.

Kaikille palkatuille järjestetään perehdytys työnkuviin, turvallisuuteen ja muihin asioihin pääosin etäyhteyttä hyödyntäen.

Hakeminen
Mikäli koet olevasi sopiva henkilö tekemään lasten syyslomasta ikimuistoista, täytä hakemus linkistä ja täydennä sitä halutessasi videohakemuksella numeroon 050 563 0526 (Inka Kiuru, toiminnanjohtaja) Otamme huomioon vain lomakkeen kautta saapuneet hakemukset. Teemme palkkauksia aina sopivan henkilön löydyttyä.

Tiedustelut työpaikasta
Inka Kiuru, 050 563 0526, [email protected]