Kunnanjohtajan määräaikainen virka

Haettavana on Pukkilan kunnanjohtajan määräaikainen virka, hakuaika alkaa 23.9.2020 ja päättyy 7.10.2020 klo 16:00.

Pukkilan kunta on virkeä ja omaan tulevaisuuteensa myönteisesti katsova uusmaalainen kunta. Meillä on kaikki se, mitä arjessa tarvitaan; terveestä koulusta päivähoitoon ja liikuntamahdollisuuksiin sekä sisällä että ulkona. Onni Nurmen testamentti mahdollistaa ikäihmisillemme laadukasta virkistystoimintaa. Teemme jo nyt paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tämä määrä tulee lisääntymään. Tavoitteemme on olla kokoamme suurempi kunta. Arvomme rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Kunnanjohtajaltamme edellytämme yleisten viran kelpoisuusehtojen lisäksi korkeakoulututkintoa sekä tuntemusta ja perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen. Hakijalla tulee olla käytännössä osoitettavissa olevaa johtajakokemusta ja esimiestaitoja. Lisäksi odotamme hakijalta yhteistyökykyä, määrätietoisuutta ja tavoitteellisuutta sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuutta ja omaa ennakkoluulotonta kehittämisotetta. Hakijan tulee olla lisäksi aktiivinen verkostoituja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoinen.

Kunnanjohtajan virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka voidaan myös täyttää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 §:n mukaisesti annetun suostumuksen perusteella.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Pukkilan kunnan ja kunnanjohtajan välille laaditaan johtajasopimus. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot ovat KVTES:in mukaisia. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava sähköpostitse määräaikaan 7.10.2020 klo 16:00 mennessä Pukkilan kunnan kirjaamoon [email protected]

www.pukkila.fi -sivuiltamme saat lisätietoja kunnastamme. Lisätietoja virasta antavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokivi p. 041 310 0981 ja varapuheenjohtaja Juha Ahola p. 0400 304 119.