Pöytyän kunnassa kehitetään kouluverkkoa kolmen yhtenäiskoulun rakenteeksi. Elisenvaaran yhtenäiskoulun osalta olemme kouluverkon purkamisen osalta siirtymävaiheessa, minkä vuoksi koulu toimii edelleen hajasijoitetusti neljässä eri yksikössä. Uuden koulurakennuksen suunnittelu on käynnissä ja sen oletetaan valmistuvan syksyn 2022 kuluessa, jolloin kylien yksiköiden toiminta lakkaa. Kyrön yksikköön jää, ainakin alkuvaiheessa, 1.-2. luokkien opetus sekä toiminta-alueittain annettavan erityisopetuksen pienluokka.

Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi luokanopettajan määräaikainen virka 23.9.2020 velvollisuudella toimia alkuopettajana tai 3. lk:n opettajana (vakanssi nro 523). Määräaikaisuuden aloittamisaika on sovittavissa ja määräaikaisuus päättyy 5.6.2021. Määräaikaisuuden perusteena on siirtyminen viiden yksikön mallista kahden yksikön malliin, jolloin opettajia tarvitaan vähemmän.

Viran tehtäviin kuuluu luokanopetus Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön alkuopetuksessa tai 3. lk:lla sekä mahdollisesti muilla luokanopetuksen luokka-asteilla tarvittaessa. Tehtäviin kuuluvat joko käsityö/kovat materiaalit tai musiikki.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Määräaikaiseen virkaan valittavalta edellytetään monipuolista uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogista osaamista, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn yhteisopettajuuden menetelmin luokanopetuksessa. Lisäksi hakijalta edellytetään halua sekä kykyä opetuksen kehittämiseen paitsi omassa työssään, niin myös koko kouluyhteisöä silmällä pitäen. Vaadimme myös osaamista tieto- ja viestintätekniikan opetus- sekä hallintokäytössä, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta. Alkuopetukseen erikoistuminen luetaan hakijalle eduksi. Lisäksi huomioidaan perustuslain 125.2 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisuun virkoihin. Työssä tarvitaan oman auton käyttömahdollisuutta.

Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset luokanopettajan virkaan jätetään 19.10.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä palvelutodistuksista toimitetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä, jolloin samalla esitetään alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset. Tarvittaessa hakemuksen liitteineen voi lähettää rehtorille osoitettuna osoitteeseen: Elisenvaaran yhtenäiskoulu, rehtori Mika Virtanen, Pätkätie 15, 21800 Kyrö. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.