Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala – maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Arabian peruskouluun luokanopettajaa 4. luokalle kehittämismyönteiseen ja lämminhenkiseen työyhteisöömme. Tehtävään sisältyy elämänkatsomustiedon opettamista yläkoulussa. Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Toivomme sinulta ratkaisukeskeistä työotetta, osaamista oppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä intoa yhteisopettajuuteen.

Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista. Muotoiluoppiminen on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua. Muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1-9. Katso koulun somekanavilta, mitä kaikkea koulussamme tapahtuu.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.