Lapuan kaupungin sivistyskeskus on päättänyt jatkaa hakuaikaa viralle

LUKION ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN VIRAN (0420) SIJAISUUS ajalle 8.8.2022-3.6.2023.

Lapuan lukiossa on noin 300 opiskelijaa.

Virassa edellytettävä kelpoisuus määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986, 10 §). Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, virkaan voidaan valita siihen parhaiten soveltuva henkilö. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Viran täytössä käytetään 4 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ilman vaadittuja selvityksiä valinta raukeaa.