Liikenneinsinööri kehittää ja koordinoi infran suunnittelua (kadunsuunnittelu, liikennesuunnittelu, vihersuunnittelu) ja toimii suunnittelutiimin lähiesimiehenä. Suunnittelutiimissä hänellä on yhdeksän alaista. Liikenneinsinööri osallistuu infran investointisuunnitelman ja työohjelman laatimiseen ja koordinoi liikenneturvallisuustyötä Porissa, suunnitteluun liittyvää vuorovaikutustyötä ja katurekisterin ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Liikenneinsinööri hoitaa tienpitäjän roolissa yleisötapahtumiin liittyviä viranomaistehtäviä ja osallistuu kaupunkirakenteeseen kytkeytyvän liikenneverkoston kehittämiseen ja valtion yhteishankkeisiin. Tehtävään kuuluu edunvalvonta yhdessä toimintayksikön esimiehen kanssa. Teknisen toimialan toimintasäännössä on määritelty liikenneinsinöörin päätösvalta. Liikenneinsinööri päättää mm. liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella sekä antaa kaupungin suostumuksen liikenteenohjauslaitteen asettamiselle yksityisteillä. Liikenneinsinööri toimii infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen sijaisena.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu rakennustekniikan tai yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto sekä B-luokan ajokortti.

Eduksi luetaan kokemus esimiestyöstä sekä liikennealan suunnittelutehtävistä.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupungin henkilöstöpalvelut/rekrytointiyksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen.

Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa