Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala – maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Kannelmäen peruskouluun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaista yhteisölliseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme. Tehtävä jatkuu mahdollisesti 23.6.2023 saakka.

Mikäli sinulta löytyy osaamista oppilaan kasvun tukemiseen, saatat hyvinkin olla etsimämme osaaja. Katso Instagramista @kannelmaen_peruskoulu, mitä kiinnostavaa meillä tapahtuu!

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän Kannelmäen yhtenäisessä peruskoulussa, jossa pääset työskentelemään innostavassa ja monitoimijaisessa työympäristössä. Tehtävä sijoittuu vuosiluokille 5-9 Runonlaulajantien toimipisteeseemme.

Kannelmäen peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jonka arvoina ovat oppilaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja ammatillisuus. Meillä on yhdessä tekemisen ja oppimisen iloa. Kaikki koulumme ammattilaiset tukevat osaamisen kehittämistä – meillä voit oppia yhteistyössä kollegoiden ja oppilaiden kanssa!

Oppilaita koulussamme on noin 1100 ja kollegoita lähes 130. Koulumme toimii neljässä eri toimipisteessä vehreällä Kaarelan alueella, jossa luonto on lähellä. Koulussamme voi opiskella ensimmäiseltä luokalta kielirikasteisessa suomi-englanti -opetuksessa ja seitsemänneltä luokalta ilmaisuun keskittyvässä painotetussa opetuksessa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.