Päiväkoti Murut on uusi yksityinen kyläpäiväkoti, jonka ensimmäinen yksikkö avasi ovensa elokuussa 2019 Espoossa. Murut on nopeasti saanut myönteistä huomiota ja mainetta, kun asiakasperheet ovat itse levittäneet iloisia kokemuksiaan toiminnastamme. Kysynnän myötä Murut laajeni Kirkkonummelle elokuusta 2020. Murut on raikas, pieni ja kodinomainen, ja yhdessä vanhempien ja varhaiskasvattajien perustama. Tärkeintä meille on jokaisen viihtyminen: lasten, työntekijöiden ja perheiden. Päiväkotimme on kiireetön ja pedagogisesti rikas oppimisympäristö. Toiminnassa huomioidaan sisarusten suhteet ja yksilölliset ikä- ja kehitystasot. Uusia tuulia tuo muun muassa Kindiedays-sovellus nykyaikaiseen pedagogiikkaan ja yhteydenpitoon. Murujen oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja palvelee molempia yksiköitä.

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa Murut Solstugan -yksikköön Kirkkonummelle. Yksikössä toimii jo valmiiksi kokeneiden työntekijöiden tuottama ruotsinkielinen varhaiskasvatus. Nyt toimintaa lähdetään kehittämään kaksikieliseksi tuomalla suomen kieltä ja uusia asiakasperheitä mukaan. Yksikkö tarjoaa varhaiskasvatusta noin kolmellekymmenelle 0-5-vuotiaalle lapselle.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaasi alusta asti ja tuoda pedagogiikkaan sinulle tärkeät elementit. Tarjoamme työpaikan, jossa työntekijää arvostetaan ja työhyvinvointiin panostetaan ennakoivasti. Ilon ja keskustelun ilmapiiriä ylläpidetään muun muassa työryhmän työnohjauksella. Innostumme työntekijöiden omien vahvuusalueiden luovasta soveltamisesta arjessa ja ymmärrämme sen merkityksen työssä viihtymiselle. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja pyrimme tehtävien ja työnjaon selkeyteen sekä laadukkaaseen johtamiseen. Etuuksiin kuuluu myös mm. kulttuuri- ja liikuntaetu.

Edellytämme sinulta kykyä asettua lapsen ja lattian tasolle luoden kiireetöntä pysähtymistä. Työntekijänämme uskot ja kykenet läheisyyteen. Sinulla on hyvät yhteisölliset taidot ja kannat vastuuta. Muiden huomioiminen, kyky avoimeen dialogiin ja halu tuottaa asiakasperheille hyvinvointia on ensiarvoisen tärkeää. Tartut rohkeasti uusiin ideoihin, osaat tehdä itsenäisiä päätöksiä ja sinulla on ratkaisukeskeinen asenne. Muuttuvat tilanteet ja heittäytyminen eivät tunnu sinusta kuormittavilta, ja innostut toiminnan kehittämisestä. Joustavuus ja huumori kuuluvat toimintatyyliisi.

Opettajan kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Valitulla tulee olla suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi, mutta ei ole edellytys.

Tehtävään valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote viimeistään työsuhteen ensimmäisenä työpäivänä. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työpaikka on savuton.

Lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen [email protected] Kutsumme hakemusten perusteella soveltuvimmat alkuhaastatteluun, minkä jälkeen mahdollisesti valitsemme osan hakijoista psykologiseen arvioon. Haastattelut voidaan aloittaa jo ennen hakuajan päättymistä.

Videolla lisää meistä:

Murut etsii sinua varhaiskasvatuksen opettajaksi! Tarjoamme yhteisön, jossa työtäsi arvostetaan, palkka on kilpailukykyinen ja jossa saat vahvasti vaikuttaa työnkuvaasi ja pedagogiikkaan – hyviä henkilöstöbileitä unohtamatta! Murut Solstugan Kirkkonummella odottaa sinua kaksikieliseen perheeseen!Rekryilmoitus:https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10466492?searchPhrase=päiväkoti%20murut&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1

Julkaissut Päiväkoti Murut Maanantaina 21. syyskuuta 2020