Lastenkodin johtaja Helsinkiin!

/Lastenkodin johtaja Helsinkiin!

Tehtävään sisältyy ympärivuorokautinen varallaolo sovitun järjestelmän mukaisesti.

Kelpoisuusehto: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

(Työpaikka)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 3681,25 e/kk

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 17.02.2019

Koulutusalavalinta: Kasvatustieteet ja opettajankoulutus, Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, Terveys- ja liikuntatieteet, Yhteiskunta- ja hallintotieteet2019-02-12T10:15:13+00:00