Moision päiväkodin alle 3-vuotiaiden ryhmään haetaan lastenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 28.9.-11.12.2020.

Moisioon on hyvät linja-autoyhteydet, ja omalla autolla keskustaan ajaa 15 minuutissa. Moisio on rauhallinen pientaloalue. Luonto ja metsä ovat täällä lähellä. Lähiympäristöä hyödynnetään päiväkodissamme paljon. Päiväkodissa toimii neljä ryhmää ja läheisellä koululla esiopetusryhmä. Lisäksi tarjoamme avointa varhaiskasvatusta.

Mitä toivomme sinulta? Ennen kaikkea empaattisuutta, sensitiivisyyttä ja läsnäoloa lasten kanssa. Lasta osallistava ja toiminnallinen työote ovat tärkeitä. Tiimityötaidot ovat keskeinen osa työtä. Tiimiin kuuluu opettaja sekä kaksi lastenhoitajaa.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslaki (540/2018) § 28:
Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Tehtävään valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.