Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Cygnaeus förskola som ett arbetspar till specialläraren. Anställningens längd är 1.11.2020-31.5.2021.

Inom svenska området vill vi förstärka vår verksamhet med positiva, utvecklingsinriktade personer som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten.

Vi utvecklar vår verksamhet och tror starkt på samarbete och att dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår organisation. Vi vill förnya våra arbetssätt och ser framemot att ta del av dina tankar och idéer.
Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Svenska området har redan i flera år arbetet aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa och erbjuder möjlighet för både ledarna och pedagogerna att ta del av olika utbild-ningssystem och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands.

Som lärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i gruppen och som medlem i lärarteamet utvecklar du enhetens verksamhet tillsammans med dina kollegor. Vi ser att du behöver ha ett brett småbarnspedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Dessutom är egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och en positiv syn på barnet högt uppskattade hos oss. Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i förskolan.

Ta kontakt så berättar vi mera om verksamheten och har du frågor så svarar vi gärna!

Av sökanden förutsätts: Lagen om småbarnspedagogik 540§26

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Arbetsavtalet har en prövotid.