Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 5.10.2020 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMI

Alkusijoituspaikka Palvelukeskus Iltarusko, Kuntola jaksohoitoyksikkö

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme jaksohoidon työn hyvää tuntemusta, kuntouttavaa työotetta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon, sekä tarvittaessa työskentelyä Iltaruskon eri tiimeissä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus ilmoituksen lopussa olevan http://www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto – ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Haastattelupaikka ja aika ilmoitetaan haastateltaville erikseen.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antavat Iltaruskon palveluesimies Marjukka Kettu puh. 040 -804 5520 sekä palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma puh. 044- 7809103

Kaustisella 21.9.2020

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ