LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soit, Kokkola

/LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soit, Kokkola

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 31.3.2019 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS AJALLE 15.4.2019 – 2.2.2020
Alkusijoituspaikka palvelukeskus Leporanta, Kälviä

Haemme palvelukeskus Leporantaan Kälviälle hoitovapaan sijaisuuteen lähihoitajaa. Kelpoisuusehtona toimeen on lähihoitajan tutkinto. Kokemus alueen hoitotyöstä katsotaan eduksi.

Leporanta on vanhusten ympärivuorokautinen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 46 asukaspaikkaa. Paikoista 16 on dementiayksikössä. Leporannassa pääset tekemään tiimityötä asukkaan parhaaksi hyvässä työilmapiirissä. Toivomme, että koet vanhustyön olevan lähellä sydäntäsi. Odotamme sinulta asiakaslähtöistä työskentelytapaa, hyviä työyhteisötaitoja, positiivisuutta, kehittämismyönteistä asennetta ja halua oppia uutta. Työ vaatii joustavuutta ja kykyä sopeutua ja tehdä päätöksiä muuttuvissa tilanteissa. Työkokemus katsotaan eduksi. Leporannassa lähihoitajan työ on 3-vuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa http://www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antavat palveluesimies Kirsi Lappi, puh. 050 3791 731.

Kokkolassa 15.3.20192019-03-15T21:29:24+00:00