2 LÄHIHOITAJAN TOIMEA

Toimet sijoittuvat Vesannon kunnan perusturvaan / vanhustenhuoltoon. Lähihoitajien aloituspaikka on kotihoito. Kotihoito käsittää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon, kotihoidon yöhoidon ja Vesakoti 3 ryhmäkodin palveluiden tuottamisen. Kotihoidon ydintehtäviä ovat kotona asumisen tukeminen, ennakoivan ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

Tehtävään valituilta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa.

Toimeen valituilta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä positiivista asennetta. Alan kokemus katsotaan eduksi.

Toimeen valittavilla on 6 kk koeaika. Valittujen on ennen toimien vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.