Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia asukkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kuntouttavalla työotteella. Hän toteuttaa laadukasta, kodinomaista ja taloudellista toimintaa lait, asetukset, resurssit sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, omavalvontasuunnitelma ja kuntastrategia huomioiden.

Tavoitteena asukkaan hyvän elämän ylläpitäminen ja edistäminen.
Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen lähihoitajan tutkintoa.

Odotamme valitulta hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja valmiutta työn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävä edellyttää tartuntalain (1227/2015) 48§:n mukaista rokotussuojaa, sekä todistusta huumausainetestistä. Hakijalla oltava ajantasaiset lääkehoidon luvat tai suoritettuna 30 päivän sisällä valinnasta.