Haemme Helsingin kaupungin omahoitotarvikejakeluun lähi- tai perushoitajaa määräaikaiseen tehtävään 29.9.2020 – 3.1.2021 väliselle ajalle.

Helsingin terveysasemien ja sisätautienpoliklinikoiden keskitettyjen palvelujen alaisuuteen kuuluva hoitotarvikejakelu jakaa kaupungin asukkaille omaan sairaanhoitoon tarvittavia hoitotarvikkeita kansanterveyslain 14 §:n nojalla, kun potilas on tarvinnut ko. tarvikkeita sairautensa hoitoon vähintään kolme kuukautta. Poikkeuksena ovat pysyvästä sairaudesta johtuva tarve, esimerkiksi diabetes- ja avannepotilaat, joiden hoitoon omahoitotarvikkeita voidaan luovuttaa heti sairauden alusta.

Hoitotarvikelähete tehdään hoitavassa yksikössä. Lähetteen saavuttua hoitotarvikejakeluun työntekijät luovat uusia asiakkuuksia ja/tai muokkaavat jo olemassa olevaa asiakkuutta vastaamaan muuttuneen tarpeen mukaiseksi. Heidän tehtäviinsä kuuluu tämän lisäksi tehdä tilaukset tuotteiden toimitusta varten, tavaran vastaanotto ja lähettäminen asiakkaalle.

Työ on päivätyötä ja sisältää puhelin- ja varastotyötä. Asiakkaiden yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Tietojärjestelminä käytetään Pegasos ja SAP-järjestelmiä. Keväällä 2021 otetaan hoitotarvikejakelussa käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmä.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös edullisen työsuhdeasunnon.

Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto:

Lähi- tai perushoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen omahoitotarvikejakelussa työskentelystä, asiakaspalvelukokemuksen puhelintyöstä ja käytettyjen tietojärjestelmien tuntemisen.