Lähihoitajan tehtävät Portsakodissa osastolla 3 / Portsan arviointiyksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikkö toimii myös arviointiyksikkönä. Yksikön toiminta on asiakaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen tukeminen ja ylläpitäminen. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asiakkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta sekä laatii niiden perusteella asiakkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Yksikkö sijaitsee Portsan kaupunginosassa osoitteessa Puutarhakatu 39, Turku.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä, Rai-osaaminen sekä innostus kehittää asiakkaiden voimavaralähtöistä ja virikkeellistä arkea.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn. Saat hyvän perehdytyksen tehtävääsi ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinulta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä innokkuutta olla kehittämässä yksikön toimintaa. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti.