Saimaan ammattiopisto Sampo hakee Lappeenrantaan laatukoordinaattoria 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi.

Laatukoordinaattorin tehtävänä on koordinoida ja kehittää ammattiopiston laadunhallintaa. Työhön kuuluu mm. ammattiopiston laadunhallinnan käytäntöjen suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi yhteistyössä laadusta vastaavan apulaisrehtorin, muun johdon sekä henkilöstön kanssa, sähköisen toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, laadunhallintaan liittyvien arviointien suunnittelu ja toteuttaminen, opiskelija- ja työelämäpalauteprosessien kehittäminen sekä verkostoyhteistyö laatuun liittyvissä asioissa.

Tehtävään valittavalta odotamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, aiempaa kokemusta oppilaitoksen tai muun koulutusorganisaation laadunhallinnasta, arviointiosaamista sekä vähintään perustietämystä EFQM-, BSC- ja Lean- työkaluista. Lisäksi toivomme käytännön kokemusta prosessien kehittämistyöstä ja monipuolista IT-osaamista. Hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot ovat edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoitamiselle.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.