Koulutuskoordinaattori työskentelee tiimissämme, jonka kautta vuonna 2019 järjestimme yli 300 täydennyskoulutusta, joihin osallistui noin 5 500 henkilöä.

Koulutuskoordinaattorin työtehtävissä keskeistä on täydennyskoulutusten valmisteluun, toteutukseen ja jälkihoitoon liittyvät tehtävät kuten:
-asiakasohjaus ja yhteydenpito asiakkaisiin
-koulutuksiin liittyvät valmistelut mm. esitteet, ilmoitukset, ohjelmat, kutsut ja infokirjeet asiakkaille
-koulutusten käynnistämiseen liittyvät valmistelut mm. opiskelijahallinnointi, tarjoilutilaukset, ohjeistus asiakkaille, opetusmateriaalien varmistus
-todistusten teko ja toimitus asiakkaille
-luennoitsijoiden rekrytointiesitysten ja työsopimusten teko, laskutus ja ostolaskujen tarkistus
-täydennyskoulutuksien liittyvien järjestelmien käyttäminen ja kehittäminen (Lyyti, Postiviidakko, OMA, Moodle, Peppi, OPAL, CRM)
Täydennyskoulutusten seuranta, raportointi ja jatkuva kehittäminen
-Positiivisesta asiakaskokemuksesta huolehtiminen ja asiakasyhteistyön jatkuva kehittäminen
-Palaute- ja osallistujatietojen raportointi ja tilastointi
-Talouden seurantaan ja ennusteraporttien laatimiseen osallistuminen

Hakijoilta odotamme
-kokemusta vastaavista työtehtävistä, kiinnostusta kehittää aikuiskoulutuksen/jatkuvan oppimisen periaatteilla toimivia täydennyskoulutuksia osana korkeakouluopetusta
-vahvaa työelämän koulutustarpeiden tuntemusta ja innostavaa työskentelyotetta yritysten rajapinnassa
-hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa suomeksi ja englanniksi sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
-tehtävään soveltuvaa koulutusta

Tarjoamme
-mahdollisuuden työskennellä huipputiimissä, joka hakee ratkaisuja jatkuvasti uudistuviin työelämän osaamistarpeisiin
-hyvän perehdytyksen ja tiimin tuen
-mahdollisuuden oppia uutta