toimi
Tervetuloa koulupsykologiksi Jokioisten ja Ypäjän kuntien esi- ja perusopetukseen.

Koulupsykologina kuulut oppilashuollon osaavaan ja innostuneeseen tiimiin, jossa sinulla on vahva työyhteisön tuki ja oma perehdytyksestäsi vastaava koulupsykologi.

Tiimiimme kuuluu viisi psykologia (yksi toisen asteen oppilaitoksissa) ja kahdeksan kuraattoria (kolme toisella asteella). Oppilashuollon tiimi vastaa Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien oppilaitosten koulupsykologi- ja osin koulukuraattoripalveluista.

Koulupsykologin työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, painottuen lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseen. Työ sisältää moniammatillista yhteistyötä, opetushenkilöstön konsultaatiota, mutta myös lasten ja nuorten parissa tapahtuvaa yksilötyötä sekä koko kouluyhteisötason kehittämistä sisältävää työtä. Koulupsykologeillamme on työtiloja kouluilla, mutta myös oma työhuone Forssan sairaalan yhteydessä, jossa oppilashuollon tiimi kokoontuu säännöllisesti.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu psykologi. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa haussa voidaan ottaa huomioon myös alan loppuvaiheen opiskelija, joka on suorittanut viiden kuukauden harjoittelun. Tällöin työsuhde on määräaikainen.
Arvostettavat ominaisuudet: Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa sekä kouluelämän tuntemus. Yhteistyökyky, hyvät vuorovaikutustaidot, itsenäisyys ja kiinnostus oppilashuollon kehittämiseen yhdessä oppilashuollon tiimin ja oppilaitosten kanssa on työtehtävän hoitamisen kannalta tärkeää. Koska koulut sijaitsevat kahden eri kunnan alueella, tulee työntekijällä olla oma auto käytössään.

Vaadittavat luvat: Hyväksyttävä todistus terveydentilasta, Rikosrekisteriote
Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
Valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote
Koeaika (kuukautta): 4