Haemme koulunkäyntiavustajaa Kulosaaren ala-asteen kouluun.

Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu yleisopetuksen luokkien oppilaiden ohjausta aamupäivisin klo 9-12 ja autismiluokan iltapäivätoiminnan ohjaaminen iltapäivisin klo 12-17.

Koulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen.

Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.

Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/20029 tarkoittama rekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta koulunkäyntiavustajan tehtävästä ja hyvää suomen kielen taitoa.

Luemme eduksi kokemuksen kehitysvammaisten lasten ohjaustoiminnasta.