Simpeleen koulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä valmistavassa opetuksessa ajalle 10.8.2022-2.6.2023.

Rautjärven kuntaan on tulossa kongolaisia kiintiöpakolaisia ja heille järjestetään valmistavaa opetusta. Koulunkäynninohjaaja työskentelee yhdessä valmistavan opetuksen opettajan kanssa. Työaika on 80-85% kokonaistyöajasta.

Kelpoisuusvaatimuksena työsuhteeseen on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus, esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida myös epäpätevät hakijat.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.