OULUN NORMAALIKOULUSSA on haettavana seuraava tehtävä:

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS

Työsuhde täytetään määräaikaisena alkaen 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan ja päättyen 27.10.2021

Tehtävään valittava koulunkäynninohjaajan sijainen toimii pääosin Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä uokkatasoilla 1-6, valmistavan opetuksen luokassa. Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä. Tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjausta oppitunneilla ja erityisopetuksessa, henkilökohtaisen avustajan tehtäviä, valvontatehtäviä, oppilaiden mahdollisesta lääkehoidosta huolehtimista, oppimateriaalin valmistamista ja muita rehtorin määräämiä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan koulutus, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Toivomme sinulta aloitteellisuutta, ammatillista sitoutuneisuutta ja oppimishaluisuutta. Sinulla tulee olla vahvat yhteistyövalmiudet toimia harjoittelukoulun toimintaympäristössä, erityisesti muiden opettajien ja huoltajien kanssa. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvä organisointitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot kaiken ikäisten kouluyhteisöön ja sen sidosryhmiin kuuluvien tahojen kanssa. Valituksi tuleminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi, samoin kuin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot.

Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen muun henkilökunnan palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävään sovelletaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. Hakemukset lähetetään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen 31.10.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Apulaisrehtori Sari Räisänen, p. 0294 484690, sari.raisanen(at)oulu.fi