Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana MÄÄRÄAIKAINEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TEHTÄVÄ (nro 049) ajalle 5.10.-19.12.2020.

Toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Sompion koulu. Toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Sompion koulu. Sompion yhtenäiskoulussa on n. 630 oppilasta 1.- 9. luokilla. Meillä on painotusluokat ilmaisutaidossa, liikunnassa ja musiikissa. Lisäksi koulussamme on kymppiluokka, erityisluokkia sekä joustavan erityisopetuksen luokka.

Teemme töitä sydämellä: meille välittäminen on tärkeää. Tämä näkyy arjessa oppilaita kohdatessa ja henkilökunnan yhteishengessä. Tuemme oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä: jokaiselle on tärkeä tietää omat vahvuutensa ja oppia luottamaan omiin kykyihin uusien haasteiden edessä.

Tätä tulet meille tekemään
Tämän koulunkäynninohjaajan työ painottuu oppilaiden ohjaamiseen ja avustamiseen yläkoulun 7. luokan pienryhmässä. Koulunkäynninohjaajan tehtävänä on tukea oppilaiden oppimista sekä ohjata ja auttaa heitä toiminnan ohjauksen, vuorovaikutustilanteiden ja motivaation haasteissa.

Näin onnistut tehtävässä
Tehtävään valittavalle eduksi katsotaan kokemus vastaavasta tehtävästä, lisäksi eduksi katsotaan halu kehittää omaa osaamistaan, oma-aloitteisuus, muutosjoustavuus sekä ammatillisen vuorovaikutuksen taidot koti- ja koulu -yhteistyössä sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa.