Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi ajalla 22.9.2020-6.10.2020

KOTIHOIDON HOITAJAN OSA-AIKAISEN TOIMEN (60% työ-aika)

Haemme kotihoitoon, itsenäiseen työskentelyyn pystyvää, asiakaslähtöistä, joustavaa ja työstään innostunutta lähihoitajaa. Työ on jaksotyötä (sisältäen ilta-, viikonloppu- ja yötyötä) ja etenkin työskentely yövuorossa edellyttää varmaa ja itsenäistä otetta työhön.

Koulutusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen kelpoisuus. Parhaiten soveltuvia koulutusohjelmaopintoja ovat sairaanhoito ja huolenpito, vanhustyö ja kuntoutus. Työtehtävät edellyttävät ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Keminmaan kunta on savuton työpaikka.

Tehtävässä vaadittavat tartuntatautilain § 48 mukaiset rokotukset tulee olla voimassa ennen työsuhteen aloittamista. Tehtävä edellyttää Keminmaan kunnan kotihoidon lääkehoitosuunnitelman mukaista lääkehoidon osaamista, joka tulee osoittaa viipymättä työn alettua.

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.