Koneinsinööri/ Mechanical Engineer, Enersense International Oyj, Olkiluoto, Eurajoki

Home/Koneinsinööri/ Mechanical Engineer, Enersense International Oyj, Olkiluoto, Eurajoki

Haemme parhaillaan asiakkaallemme koneinsinööriä Olkiluotoon. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

– Laatia teknisiä vaatimusmäärittelyjä ja teknisten ratkaisujen soveltuvuuden arviointia korvaaville laitteille ja varaosille
– Osallistua erilaisten mekaanisten laitteiden teknisiin selvityksiin sekä vaatimustenmukaisuuden arviointeihin sekä tarkastaa laitosdokumentaatiota ja korvaavien varaosien suunnitelmia
– Osallistua oman tekniikan alan edustajana teknisten työryhmien työskentelyyn ja tarvittaessa toimituksen seuranta- ja tarkastustehtäviin sekä laitetoimittajien ja valmistajien tuote- ja laatuauditointeihin

Vaatimukset:

– Tehtävään soveltuvaa diplomi-insinöörin tai vastaava insinöörin koulutusta konetekniikan alalta
– Vahvaa perustekniikan tuntemusta, aiempi työkokemus laitevalmistuksesta (venttiilit, pumput), laitesuunnittelusta tai kunnossapitotehtävistä on eduksi
– Aktiivista, toimeen tarttuvaa, pitkäjänteista ja suunnitelmallista työskentelytapaa
– Hyviä yhteistyötaitoja
– Motivaatiota oppia uutta ja kehittyä työssäsi huippu tason asiantuntijaksi
– Hyvää kirjallista osaamista, kykyä virallisen tekstin laatimiseen

Kielivaatimukset:

– Suomen ja englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.
——————————-
We are currently looking for a Mechanical Engineer for our client in Olkiluoto, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

– Develop technical requirements specifications and assessment of the suitability of technical solutions for replacement equipment and spare parts
– Participate in technical studies and conformity assessments of various mechanical devices and check plant documentation and replacement spare part plans
– Participate as a representative of your own technical field in the work of technical working groups and, if necessary, in delivery monitoring and inspection tasks, as well as product and quality audits of equipment suppliers and manufacturers

Requirements:

– Appropriate training for a graduate engineer or equivalent engineer in the field of mechanical engineering
– Strong knowledge of basic technology, previous work experience in equipment manufacturing (valves, pumps), equipment design or maintenance tasks is an advantage
– An active, long-term and systematical way of working
– Good cooperation skills
– Motivation to learn new things and develop into a top-level expert in your work
– Good written skills, ability to write official texts

Languages:

– Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.2020-09-22T20:44:16+00:00

Haemme parhaillaan asiakkaallemme koneinsinööriä Olkiluotoon. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

– Laatia teknisiä vaatimusmäärittelyjä ja teknisten ratkaisujen soveltuvuuden arviointia korvaaville laitteille ja varaosille
– Osallistua erilaisten mekaanisten laitteiden teknisiin selvityksiin sekä vaatimustenmukaisuuden arviointeihin sekä tarkastaa laitosdokumentaatiota ja korvaavien varaosien suunnitelmia
– Osallistua oman tekniikan alan edustajana teknisten työryhmien työskentelyyn ja tarvittaessa toimituksen seuranta- ja tarkastustehtäviin sekä laitetoimittajien ja valmistajien tuote- ja laatuauditointeihin

Vaatimukset:

– Tehtävään soveltuvaa diplomi-insinöörin tai vastaava insinöörin koulutusta konetekniikan alalta
– Vahvaa perustekniikan tuntemusta, aiempi työkokemus laitevalmistuksesta (venttiilit, pumput), laitesuunnittelusta tai kunnossapitotehtävistä on eduksi
– Aktiivista, toimeen tarttuvaa, pitkäjänteista ja suunnitelmallista työskentelytapaa
– Hyviä yhteistyötaitoja
– Motivaatiota oppia uutta ja kehittyä työssäsi huippu tason asiantuntijaksi
– Hyvää kirjallista osaamista, kykyä virallisen tekstin laatimiseen

Kielivaatimukset:

– Suomen ja englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.
——————————-
We are currently looking for a Mechanical Engineer for our client in Olkiluoto, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

– Develop technical requirements specifications and assessment of the suitability of technical solutions for replacement equipment and spare parts
– Participate in technical studies and conformity assessments of various mechanical devices and check plant documentation and replacement spare part plans
– Participate as a representative of your own technical field in the work of technical working groups and, if necessary, in delivery monitoring and inspection tasks, as well as product and quality audits of equipment suppliers and manufacturers

Requirements:

– Appropriate training for a graduate engineer or equivalent engineer in the field of mechanical engineering
– Strong knowledge of basic technology, previous work experience in equipment manufacturing (valves, pumps), equipment design or maintenance tasks is an advantage
– An active, long-term and systematical way of working
– Good cooperation skills
– Motivation to learn new things and develop into a top-level expert in your work
– Good written skills, ability to write official texts

Languages:

– Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.2020-09-22T20:44:16+00:00