Kehittämispäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki

/Kehittämispäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki

TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävistä. Työ- ja elinkeinoministeriö on vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija.

Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto vastaa innovaatiopolitiikan kehittämisestä, toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta Suomessa. Osasto edistää yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaistumista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Osasto vastaa myös mineraalipolitiikan valmistelusta ja alan viranomaistoiminnasta.
Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston Business Intelligence ryhmään sijoitettu

kehittämispäällikön

määräaikainen virkasuhde ajalle 11.3.2019 – 31.12.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanon koordinoinnista. Terveysala on yksi hallituksen strategisista painopisteistä.

Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu terveysalan kasvustrategian toteutus ja seuranta sekä kasvustrategian ohjausryhmän toiminnan tukeminen ml. osallistuminen strategian toteuttamisen kannalta olennaisiin ohjausryhmiin ja neuvottelukuntiin. Tehtäviin kuuluu lisäksi kasvustrategian viestintä ja sidosryhmätyö.

VAATIMUKSET
Viran kelpoisuusvaatimuksena on työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n mukaan viran edellyttämä tutkinto tai koulutus. Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä kokemusta kehittämistyöstä ja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä.

Työtehtävissä tarvitaan lisäksi hyviä verkottumis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi hakijalta odotetaan vähintään hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkausmuoto: Kuukausipalkka.
Tehtävä sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 6.2 – 7.0 (tehtäväkohtainen palkanosa 3960,49 – 4125,51 euroa/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävän luonne. Tehtävässä on 4 kk koeaika.
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
ID: 32-59-2019

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Postitse: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo PL 32 (käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto Helsinki2019-02-12T01:08:35+00:00