TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 210

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN toimi, Tays tutkimuspalvelut vastuualueella, Tampereen Biopankissa.

Tays Tutkimuspalvelut tuottaa tutkimusinfrastruktuuripalveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tampereen Biopankki toimii Tays Tutkimuspalveluiden vastuualueella ja vastaa biopankkitoiminnasta Taysin erva-alueella. Datan ja tiedon saatavuus ja sen korkea laatu tulee olemaan tulevaisuudessa sairaalan yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista. Korkeatasoiset data-analytiikkapalvelut mahdollistavat huipputasoisen tutkimuksen teon, joka puolestaan johtaa parempiin ja vaikuttavampiin hoitoihin. Tämän mahdollistamiseksi kehitämme Taysin sisäisiä datapalveluita.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Haemme Tays tutkimuspalveluihin kehittämispäällikköä data-analytiikkatiimin vetäjäksi sekä uusien toimintojen kehittämisen ja uudelleenorganisoinnin tehtäviin. Kehittämispäällikkönä työskentelet kliinisen informatiikan tiimissä. Vastuualueinasi ovat vaativan data-analytiikan suorittaminen tutkimushankkeissa sekä data-analyysipalveluiden kehittäminen, uudelleenorganisointi ja liiketoimintamallin luominen.

Vastaat asiakasprojektien sujuvasta läpiviemisestä data-analytiikan osalta. Tehtävänäsi on suorittaa vaativaa data-analytiikkaa ja kehittää ja koordinoida toimintoja. Data-analyysipalveluiden kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Tays Tutkimuspalveluiden henkilökunnan, Taysin tietohallinnon, Istekin ja tutkimusjohtajan kanssa. Tehtäviin kuuluu tämän kehittämistyön koordinaatio, työn organisointi ja raportointi edistymisestä tutkimus-/biopankkijohtajalle. Lähiajan kehityshankkeita ovat muun muassa data-analyysityön uudelleenorganisointi biopankki- ja rekisteritutkimuksessa, toisiolain, GDPR:n ja muun uuden lainsäädännön jalkauttaminen Tutkimuspalveluihin, dataan liittyvän liiketoiminnan kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen eri sidosryhmien, erityisesti laskentaryhmien, kanssa.

Edellytämme sinulta vahvaa data-analytiikkaosaamista, laskennallista osaamista sekä kokemusta tutkimustyöstä sekä kokemusta toimintojen kehittämisestä.

Eduksi luemme aiemman kokemuksen tiimin johtamisesta ja esimiestyöstä. Lisäksi luemme eduksi aiemman kokemuksen tekstinlouhinnan osalta.

Arvostamme vahvoja yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta, halua kehittyä sekä kykyä innostaa muita. Arvostamme tieteellistä jatkotutkintoa.

Tarjoamme työskentelyn merkityksellisten asioiden parissa, tieteen edistämisen aallonharjalla sekä mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tehtävässä ja päästä vaikuttamaan tulevaisuuden hoitojen kehittämisessä.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen toimi, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään alkaen 1.11.2020.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: vastuualuejohtaja Johanna Mäkelä, puh. 050 516 2844 tai [email protected]

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Toimea voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 9.10.2020 klo 14.30.