Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Haemme Metsäkeskukseen

Kehittämisasiantuntijaa

Tehtävät
– suometsien hoidon suunnitteluun liittyvän tiedon tuottaminen
– osallistua suometsien hoidon suunnitteluun liittyvän toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin
– erilaisten ympäristö- ja kaukokartoitusaineistojen käsittely

Odotamme hakijalta
– suometsien hoidon menetelmien, luonnonhoidon ja vesiensuojelun osaamista
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. metsätieteet tai maantiede, metsätalousinsinööri)
– kokemusta paikkatiedon ja kaukokartoitusaineistojen hyödyntämisestä luonto- ja ympäristötiedon tuottamisessa

Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 9 mukaan, jonka peruspalkka on 3488,60 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa. Toimipaikka on jokin Metsäkeskuksen toimistoista sopimuksen mukaan.

Työsuhde on määräaikainen alkaen 1.1.2021 ja päättyen 31.12.2022. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Finlands skogscentrals uppgift är att främja skogsbaserade näringar, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data.

Skogscentralen söker en

Utvecklingsexpert

Uppgifter
– producera information i anslutning till planering av vård av torvmarksskog
– vara med och utveckla och pilottesta en verksamhetsmodell som gäller planering av vård av torvmarksskog
– behandla olika slags miljö- och fjärrkarteringsmaterial

Av den sökande förväntar vi oss
– kunskaper om metoder för vård av torvmarksskog, om naturvård och om vattenvård
– lämplig högskoleexamen (t.ex. forstvetenskaper eller geografi, skogsbruksingenjör)
– erfarenhet av att utnyttja geodata och fjärrkarteringsmaterial i produktionen av natur- och miljöinformation

Lönen bestäms utifrån lönegrupp 9 i Skogscentralens kollektivavtal. Grundlönen är 3488,60 euro i månaden och dessutom kan en personlig lönedel betalas. Du arbetar på något av Skogscentralens kontor enligt överenskommelse.

Anställningen är tidsbunden så att den börjar 1.1.2021 och slutar 31.12.2022. Arbetet inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Mer information om arbetet ger ledande experten på naturinformation Miia Saarimaa, tfn 050 410 8559.
https://www.metsakeskus.fi/sv/lediga-uppgifter