Kokemäen kaupunki julistaa haettavaksi vakinaista täyttämistä varten
KAUPUNGINJOHTAJAN viran.

Kokemäen kaupunki on 7 100 asukkaan kaupunki Satakunnan sydämessä. Työntekijöitä vuoden 2021 alusta lukien meillä on noin 300 ja palveluita järjestämme vuosittain noin 53 miljoonalla eurolla. Kaupunkina Kokemäki on vireä ja elinvoimainen maalaiskaupunki.

Haemme virkaan hyvät henkilöstö- ja talousjohtamisen taidot omaavaa ja sitoutunutta
tekijää vahvalla kunnallishallinnon tuntemuksella. Hakijalla tulee olla hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot sekä strateginen kehittämisote.

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi yliopistossa suoritettu
korkeakoulututkinto, minkä lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen sekä käytännössä osoitettua kokemusta vaativista johtotehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Eduksi luetaan aiemmat näytöt strategisesta johtamisesta, hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot, median ja markkinoinnin tuntemus, hyvä esiintymiskyky,
elinkeinoelämän toiminnan tuntemus sekä käytännön englannin kielen taito.
Kaupunginjohtajan viran hoitamiselle eduksi ovat hyvät yhteistyöverkostot.

Virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuustestiin. Virkaan
valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kaupunginjohtajan
kanssa tehdään johtajasopimus. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2021 tai sopimuksen
mukaan.

Kokemäen kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen ja
palkkatoiveineen tulee toimittaa 15.10.2020 klo 12 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry –
palveluun (työavain 313277). Hakemus voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen: Kokemäen kaupunki,
PL 27, 32801 Kokemäki /Kaupunginjohtajan haku. Mahdolliset työ- ja opintotodistukset
pyydetään nähtäväksi erikseen, mikäli tarpeen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

21.9.2020
Kokemäen kaupunginhallitus