Kaupunginjohtajana toimiminen tarkoittaa elämänlaadun luomista – kaikille kaupunkimme asukkaille ja täällä työskenteleville. Haemme tavoitteellista visioijaa, joka haluaa johtaa ja kehittää kaupunkiamme.
Kokenut ja innostunut työntekijöiden tiimi toimii apuna työssäsi.

Kelpoisuusvaatimuksina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnan hallinnon hyvä tuntemus sekä hyvät tiedot valmisteluprosesseista ja kuntataloudesta. Hakijalta edellytetään täydellistä suomen ja ruotsin kielen taitoa sekä muuta viran edellyttämää kielitaitoa. Toimit poliittisesti ohjatussa ja hajautetussa organisaatiossa.

Viran täyttämisen yhteydessä voidaan sopia enintään kuuden (6) kuukauden koeajasta. Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään kaupunginvaltuuston päättämäksi määräajaksi ja kaupunginjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus.