TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen.

Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto vastaa innovaatiopolitiikan kehittämisestä, toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta Suomessa. Osasto edistää yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaistumista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Osasto vastaa myös mineraalipolitiikan valmistelusta ja alan viranomaistoiminnasta.
Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmään sijoitettu

johtavan asiantuntijan

määräaikainen virkasuhde ajalle 1.10.2020 – 14.8.2023. Kyseessä on sijaisuus.

Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmän vastuualueeseen kuuluu muun muassa teollisoikeudelliset suojajärjestelmät ja niitä koskeva lainsäädäntö.

Johtavan asiantuntijan tehtävät liittyvät ensisijaisesti teollisoikeuksia koskevaan lainsäädäntö- ja muuhun työ- ja elinkeinoministeriön IPR-toimintaan. Johtava asiantuntija osallistuu myös teollisoikeusjärjestelmiä koskevaan EU-yhteistyöhön. Ministeriössä on valmisteilla uusi hallitusohjelmahanke, kansallinen IPR-strategia, jossa johtavalla asiantuntijalla on hankkeen projektiryhmän vetovastuu. Lisäksi johtava asiantuntija osallistuu tarvittaessa myös muiden ryhmän vastuulle kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

VAATIMUKSET
Viran kelpoisuusvaatimuksena on työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n mukaan viran edellyttämä tutkinto tai koulutus. Parhaat edellytykset johtavan asiantuntijan tehtävään antaa ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, kokemusta ja osaamista kansallisesta teollisoikeuspolitiikasta ja järjestelmästä, IPR-lainsäädännöstä sekä toimijakentän sidosryhmien tuntemusta. Kokemus yhteistyöhankkeiden ja projektien vetämisestä katsotaan hakijalle eduksi.

Työtehtävissä tarvitaan lisäksi hyviä verkottumis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi hakijalta odotetaan vähintään hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkausmuoto: Kuukausipalkka.
Tehtävä sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 7.0 (tehtäväkohtainen palkanosa on 4250,64 euroa/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Sijaisuus. tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen (yli 12 kk).
Liitteiksi mielellään vain: CV tai nimikirjanote.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Hakemukset toivotaan toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmään ID-numerolle 32-660-2020. Hakijoiden nimet ovat julkisia.
ID: 32-660-2020
Hakuaikaa jatketaan 5.10.2020 klo 16:15 saakka. Määräaikaista virkasuhdetta
aiemmin hakeneet otetaan huomioon tehtävää täytettäessä ilman uutta hakemusta.