Toiminnanjohtajan sijaisuus (osa-aikainen)

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton 15 piirijärjestöstä. Piiri muodostuu 9 paikallisyhdistyksestä ja sen toimisto sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa 11 kk määräaikaiseen äitiysvapaan sijaisuuteen. Työ alkaa 1.11.2020 ja loppuu 30.9.2021. Toiminnanjohtaja toimii yhteistyössä piirihallituksen kanssa ja työhön kuuluvat mm. alla mainitut ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät:

Luonnon- ja ympäristönsuojelu

– hallituksen avustaminen asiantuntijana lausuntojen, mielipiteiden ja valitusten valmistelussa

– Luonnonsuojeluliiton alueellisen työn koordinointi

Tiedotus

– piirin tiedottamisesta vastaaminen

– piirin edustaminen tarvittaessa (mm. media, eril. yhteistyöryhmät)

– piirin verkkosivujen ja Facebookin päivittäminen

Yhteistyö

– yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin

– paikallisyhdistysten avustaminen

– yhteydenpito Luonnonsuojeluliittoon ja paikallisyhdistyksiin

Taloudenhoito

– talousarvion ja toimintasuunnitelman luonnosteleminen piirihallituksen käsiteltäväksi

– laskujen maksu, tositteista huolehtiminen

Muut vastuualueet

– Toimiminen piirin sihteerinä: asialistojen ja pöytäkirjojen laatiminen hallituksen kokouksiin ja vuosikokouksiin, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen yhdessä piirihallituksen kanssa ym.

– Kilta-jäsenrekisterin piirivastaavana ja tietosuojavastaavana toimiminen

– piiritoimiston hoito (Jyväskylässä).

– piirin arkistojen ylläpito

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta, kokemusta ympäristön- ja luonnonsuojelun alan tehtävistä, alan järjestöjen tuntemusta sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kyky kirjallisen aineiston tuottamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn on tärkeää. Tehtävää on myös mahdollista hoitaa pitkälti etänä.

Toiminnanjohtajan työaika on 40-50 % Suomen luonnonsuojeluliitossa käytössä olevan työehtosopimuksen säännöllisestä viikkotyöajasta (14 h 32 min – 18 h 10 min viikossa) riippuen piirin palkkaukseen käytettävissä olevista resursseista. Toiminnanjohtajan palkka 50 % työajalla on 1210 – 1426 € (PR4) kokemuksesta riippuen. Huomioimme myös palkkatuelliset työnhakijat. Työssä on kolmen kuukauden koeaika.

Nykyinen toiminnanjohtaja on piirityön ohella työskennellyt erillisellä työsopimuksella Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -vieraskasvihankkeessa aluekoordinaattorina 50 % työajalla. Aluekoordinaattorin sijaisuus tulee erilliseen hakuun myöhemmin syksyllä, ja toiminnanjohtajan sijaisuuteen valitulla on halutessaan mahdollisuus hakea myös aluekoordinaattorin sijaisuutta. Työsuhteet ovat kuitenkin täysin erilliset, jolloin niihin voidaan valita myös kaksi eri henkilöä, eikä toiminnanjohtajan sijaisuuden hakijalta edellytetä kiinnostusta aluekoordinaattorin työtä kohtaan.

Hakemukset mahdollisine liitteineen pyydetään toimittamaan 11.10.2020 mennessä Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin hallitukselle osoitteeseen [email protected] (mieluiten pdf-muodossa).

Tehtävästä antaa lisätietoja toiminnanjohtaja Titta Makkonen, [email protected], puh. 040 354 0063.