Beskrivning av jobbet:

Resultatenheten Svenska bildningstjänster anställer för tiden 12.10.2020 – 30.6.2021 en ICT-mentor till småbarnspedagogiken. ICT-mentorns uppgift är att tillsammans med enheternas personal utveckla metoder och förfaringssätt för användningen av distansförbindelser i verksamheten. Verksamheten med distansförbindelser är tänkt att vara en möjlighet för ett enskilt barn att ta del av verksamheten och att vara del av gruppen då fysisk närvaro inte är möjligt. Verksamhet med distansförbindelser kan också användas som ett kompletterande verktyg till den vanliga verksamheten.

Vi söker dig som har goda samarbetsfärdigheter och vilja att målmedvetet utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Du har kunskap om småbarnspedagogik och erfarenhet av användning av ICT på ett pedagogiskt målmedvetet sätt. Du är lösningsorienterad, flexibel och initiativrik.

Arbetsplats: Olika daghem i Esbo

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Behörighetskrav: lämplig högskoleexam

Vi förutsätter:

– utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska
– ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga
– kunskap om småbarnspedagogik
– erfarenhet av pedagogisk användning av ICT
– flexibilitet, initiativförmåga och lösningsorienterat arbetssätt

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.